Finansiering

Dersom du er kvalifisert kan du søke på stipend hos LO og Statens Lånekasse som vist under. Stipendet fra LO er på kr 10.500. 


Ofte ser vi at arbeidsgiver betaler kursavgift