Eksamen

Eksamen er to-delt:


  • 5 timer teorieksamen i regi av den videregående skole. Holdes hhv

    månedsskifte mai/juni og månedsskifte november/desember. Oppmelding til eksamen gjøres på

    https://privatist.inschool.visma.no/  • Praktisk eksamen, selve fagprøven

    Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis innenfor logistikk og/eller transport. Samt bestått teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis. Du blir øvet i ferdigheter på din arbeidsplass. Varighet fra 1-3 dager.