Fagbrev

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til Logistikkoperatør og Yrkessjåfør. For deg med minimum 5 års praksis innenfor logistikk og transport:


  • Grunnleggende logistikk
  • Lager/Terminal 
  • Transport/Distribusjon
  • Ruteplanlegging 
  • Innkjøp 
  • Produksjon 
  • HMS
  • Service/Kundebehandling 
  • Kvalitetssikring 
  • Informasjonsbehandling


Vi har god erfaring med å holde kombinert kurs for logistikkoperatør og yrkessjåfør samlet!



Du finner mer i læreplanen for faget i http://data.udir.no/kl06/LOG3-01.pdf