Fagbrev

Fagbrev logistikkopperatør

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til Logistikkoperatør. For deg med minimum 5 års praksis innenfor logistikk og transport:


 • Grunnleggende logistikk
 • Lager/Terminal 
 • Transport/Distribusjon
 • Innkjøp 
 • Produksjon 
 • HMS
 • Service/Kundebehandling 
 • Kvalitetssikring 
 • Informasjonsbehandling
 • Bærekraft


Du finner mer i læreplanen for faget i http://www.udir.no/lk20/LOG03-02Fagbrev Yrkessjåfør

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til yrkessfåfør. For deg med minimum 5 års praksis innenfor logistikk og transport:


 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Transportoppdrag og dokumentasjon
 • Teknologi- og yrkessjåførkompetanse
 • Trafikkforståelse og samhandling
 • service og kundebehandling 
 • Ruteplanlegging
 • Bærekraft


Du finner mer i læreplanen for faget i

https://www.udir.no/lk20/yrk03-03/gyldighet-og-innfoeringunsplash